دانلود رایگان


تحقیق در مورد مباحث اصول فقه - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق در مورد مباحث اصول فقه

دانلود رایگان تحقیق در مورد مباحث اصول فقه لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد صفحه:34


فهرست مطالب 1. سر فصلهای مباحث اصول فقه3چيست؟
 2. معرفی اجمالی كتاب اصول فقه مرحوم مظفر را بيان كنيد.
 3. جايگاه اصول فقه3در كتاب علامه مظفر چيست؟
 4. جايگاه مسئله ضد در كتاب اصول الفقه مرحوم مظفر كجاست؟
 5. عنوان مسئله ضد در كتاب چه می باشد؟
هَلِ الأَمرُ بِالشَّيئِ يَقتَضی النَّهیُ عَن ضِدِّهِ أم لا؟
 1. اولين مسئله ای كه در ضد بحث می شود چيست؟تحرير محل نزاع.
 2. برای تحرير محل نزاع مرحوم مظفر در ابتدا چه كاری انجام می دهند؟
ايشان به تعريف كلمات كليدی بحث يعنی ضد، اقتضاء و نهی می پردازند.
 1. فرق نقيضين با ضدين از نظر علمای منطق چيست؟
نقيضين عبارتند از دو امر كه يكی وجودی است و ديگری عدم همان وجود می باشد كه باهم معانده ومنافرت دارند و در يك محل نمی توانند جمع نه شوند و نه رفع شوند. مانند انسان و لاانسان كه باهم معاندند واجتماع و ارتفاعشان در يك محل ممكن نيست.ضدين عبارتند از دو امر وجودی كه با هم معانده ومنافرت دارند ونمی توانند در يك محل جمع شوند اما ارتفاعشان ممكن است مانند سفيد و سياه كه با هم در يك مجل جمع نمی شوند اما ارتفاعشان شدنی است.

 1. دو وجه اشتراك و دو وجه افتراق بين نقيض و ضد بنويسيد؟
وجه اشتراك: هر دو با شيئ ديگر معانده و تنافی دارند. و هر دو با طرف مقابلشان در يك محل جمع نمی شوند.
وجه افتراق: يك طرف از دو نقيض امر عدمی است ولی در ضدين هردو وجودی هستند. نقيضين قابل ارتفاع نيستند اما ضدين قاابل ارتفاع می باشند.

 1. مراد علمای اصول از كلمه ضد چيست؟
مرحوم مظفر می فرمايند: مراد از كلمه ضد كه علمای اصول در اين باب به كار می برند شامل هر معاند و منافری می گردد يعنی هم نقيض منطقی را در بر می گيرد وهم ضد منطقی را. و كسی خيال نكند مراد از ضد در اين مسئله ضد به معنای منطقی و فلسفی است.

 1. ضد عام و ضد خاص از نظر اصوليون به چه معناست؟
ضد عام امر عدمی است كه مراد همان نقيض منطقیون در اصطلاحات علم منطق می باشد. ضد خاص امر وجودی است كه مراد همان ضد در اصطلاح منطقيون می باشد.

 1. اقوال علمای اصول را در مسئله ضد بنويسيد؟
قول اول: امر به شيئ مقتضی نهی از ضد نيست. قول دوم: امر به شيئ مقتضی نهی از ضد هست. قول دوم منقسم می شود به چند قول: كسانی كه قائل به اقتضای انر بر نهی هستند الف) به دلالت مطابقی ب) به دلالت تضمنی ج) به دلالت التزامی به صورت بين بمعنی الاخص(لفظيه) يا به صورت بين بمعنی الاعم(عقليه).

 1. دلالت يعنی چه؟ اقسام آن را بنويسيد؟
دلالت يعنی از علم به چيزی به چيز ديگری علم پيدا كنيم. دخان:دال، نار: مدلول، نسبت بين آن دو: دلالت. و برسه قسم است:1.طبعی: آن است كه از طبع و طبيعت چيزی به چيز ديگری پی ببريم. مانند دلالت زردی صورت بر بيماری.2.عقلی: فقط از راه عفل به چيزی پی ببريم. مانند اينكه با ديدن مصنوع پی به صانع ببريم.3. وضعی: آن است كه به وسيله وضع واضعی باشد. كه خود بر دو قسم است: لفظی و غير لفظی. لفظی همان دلالت الفاظ بر معانی موضوع له می باشد. غير لفظی مانند دلالت علائم راهنمايی ورانندگی بر معانی خاص خود. دلالت لفظی هم به نوبه خود بر سه قسم است: بالمطابقه : با گفتن يك لفظ كل معنای موضوع له اراده می شود مانند كتابم گم شد. بالتضمن: با گفتن يك لفظ فقط يك جزء از معنای موضوع له اراده شده است مانند كتابم پاره شد. بالالتزام: با گفتن لفظ معنايی خارج از معنای موضوع له اراده شده كه البته با هميشه در خارج با معنای موضوع له ملازم است مانند قلم را بياور كه هميشه با دوات همراه و ملازم است.

 1. اثبات ملازمه بين دو شيئ يا به تعبير ديگر لزوم بر چند قسم است؟
لزوم دو قسم است: بين و غير بين. لزوم بين هم بر دو قسم است: بين بمعنی الاعم(دلالت عقليه) و بين بمعنی الاخص(دلالت لفظيه).
لزوم بين بمعنی الاخص: با تصور ملزوم، به لازم و ملازمه پی برده شود. با تصور آتش به حرارت و ننسبت بين آن دو پی می بريم.
لزوم بين بمعنی الاعم: با تصور لازم و ملزوم و نسبت بين آنها به ملازمه پی می بريم. اثنين نصف الاربع. با تصور2و4ونسبت بين آن دو به ملازمه پی می بريم.
لزوم غير بين: با تصور لازم و ملزوم ونسبت بين آن دو به ملازمه نمی رسيم بلكه برای اثبات ملازمه به دليا مستقلی نياز داريم. مانند تغير عالم. وجود با تغير ملازمه دارد با تصور تك تك آن دو و نسبت بين آن دو به اين ملازمه پی نمی بريم بلكه نياز به دليل جداگانه ای دارد.

 1. در عنوان بحث مسئله ضد اگر به جای كلمه(يقتضی) كلمه(يستلزم) قرار دهيم چه می شود؟
با اين كار دو قول يعنی دلالت مطابقی و تضمنی از عنوان بحث خارج می شود. چون استلزام يعنی لزوم و ملازمه. ومطابقه وتضمن، ملازمه نيستند.

 1. مرحوم مظفر در بكار گيری كلمه(يقتضی)يا (يستلزم)در عنوان بحث مسئله ضد چه كرده اند؟
استاد مظفر كلمه (اقتضا) را بكار برده اند تا تمام اقوال در محل بحث داخل شود. يعنی وقتی گفته می شود: آيا امر به شيئ اقتضای نهی از ضد را دارد يا نع؟ اين اقتضا عام است و به معنی دلالت می باشد و هر سه نوع دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی(با دو قسمش) و دلالت عقليه را هم شامل می شود. چون معنی اقتضا عدم الانفكاك است و در حقيقت عبارت به اين معنا است: الأَمرُ بِالشَّيئِ هَل لابُدَّ مِنهُ النَّهیُ عَن ضِدِّهِ أم لا؟ كه اين لابديت چه به نحو مطابقه باشد چه تضمن چه التزام باشد چه دلالت عقليه فرقی نمی كند.

 1. امر استقلالی و امر ضمنی تبعی را با مثال توضيح دهيد؟
امر ب دو قسم است: امر استقلالی و امر ضمنی تبعی. امر استقلالی مثل صَلِّ مستقيما مولا به او خطاب می كند نماز بخوان. و امر ضمنی تبعی آن است كه مولا مستقيما به او خطاب نمی كند بلكه يك امر ضمنی غيری تبعی است مثل امر به مقدمه واجب بنا به قول كسانی كه می گويند مقدمه واجب، واجب است. وقتی مولا گفت صَلِّ يك امر ضمنی غيری از آن ترشح می كند به وضو. گويا مولا در كنار صَلِّ گفته تتَوَضَّأ.


اصول فقه


تحقیق در مورد مباحث اصول فقه


اصول فقه مرحوم مظفر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت ، 890مقاله حقوق خصوصی 670 ...

امير جنتي. دانشگاه آزاد اسلامي مجتمع بين المللي خراسان ( واحد مشهد ) مقدمه . فقه. در ...

آقای خوئی و ولایت مطلقه فقیه | محسن کدیور

آقای سید ابوالقاسم موسوی خوئی (۱۲۸۷-۱۳۷۱) یکی از بزرگترین علمای امامیه در سده‌ی اخیر ...

حجاب و عفاف - تحقیقی جامع درمورد حجاب

« چکیده تحقیق » تفاوت عمده ی فرهنگ جدید غربی و فرهنگ اسلامی ، در تعریف " انسان" منعکس می شود.

مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش - «ای استخدام»

برای مشاهده دفترچه آزمون اینجا کلیک کنید برای مشاهده دفترچه آزمون در سایت سازمان ...

اصول اعتقادی وجهان بینی دینی امام اعظم ابوحنیفه نعمان

محمد امین: 07.03.2015 - 07:26: سلام علیکم و رحمته الله عزیزان گرامی در مورد سایر مسایلی ک دیگر ...

حجاب و عفاف - تحقیقی جامع درمورد حجاب

« چکیده تحقیق » تفاوت عمده ی فرهنگ جدید غربی و فرهنگ اسلامی ، در تعریف " انسان" منعکس می شود.

7. dqat.ir/home - دارالقرآن علامه طباطبائی

آیت‌الله استادی با بیان اینکه حرف‌های جدید فقهی و تفسیری اگر با مبنا باشد، مورد ...

محمدتقی بهجت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

محمدتقی بهجت فومنی (زادهٔ ۲ شهریور ۱۲۹۵ در فومن – درگذشتهٔ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ در قم)، از عرفای نامدار و از مراجع تقلید سرشناس شیعه دوازده‌امامی بود.

7. dqat.ir/home - دارالقرآن علامه طباطبائی

آیت‌الله استادی با بیان اینکه حرف‌های جدید فقهی و تفسیری اگر با مبنا باشد، مورد ...

مقاله | پژوهشهای ایرانی.دریای پارس.

هرچه اقتدار یک فرهنگ بیشتر باشد تأثیر آن در سایر کشورها و آفاق و اقطار بیشتر خواهد بود.

امام هشتم شیعیان و قبری که جسد کسی دیگر در آن است

در مورد امام رضا, امام هشتم شیعیان چیزهای زیادی در کتب شیعیان نیست و فقط مطالب جسته گریخته‌ای وجود دارد که روحانیون شیعه از گفتن آنها ابا دارند و برعکس مطلبی را عنوان می‌کنند که هیچ اعتبار ...

محمدتقی بهجت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

محمدتقی بهجت فومنی (زادهٔ ۲ شهریور ۱۲۹۵ در فومن – درگذشتهٔ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ در قم)، از عرفای نامدار و از مراجع تقلید سرشناس شیعه دوازده‌امامی بود.

مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش - «ای استخدام»

برای مشاهده دفترچه آزمون اینجا کلیک کنید برای مشاهده دفترچه آزمون در سایت سازمان ...

زندگی نامه - پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید ...

آثار علمی حضرت استاد (دام ‌ظله) از اوایل سال 1381 هجری درس خارج فقه خود را بر مبنای کتاب مکاسب شیخ انصاری ( قدّس سرّه) آغاز کرد و پس از آن به شرح کتاب عروه …

همایش های خرداد ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

همایش بین المللی افق های نوین در علــوم ورزشـی و سلامت

مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش - «ای استخدام»

برای مشاهده دفترچه آزمون اینجا کلیک کنید برای مشاهده دفترچه آزمون در سایت سازمان سنجش ...

اعاده‌ی حیثیت از آیت الله شریعتمداری | محسن کدیور

آیت الله سید کاظم شریعتمداری (۱۳۶۵-۱۲۸۴) یکی از مراجع طراز اول تقلید تشیع، پس از صدور بیانیه‌ی انتقادی علیه اختیارات ولایت فقیه در آستانه‌ی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۵۸ از ...

مقاله | پژوهشهای ایرانی.دریای پارس.

هرچه اقتدار یک فرهنگ بیشتر باشد تأثیر آن در سایر کشورها و آفاق و اقطار بیشتر خواهد بود.

7. dqat.ir/home - دارالقرآن علامه طباطبائی

آیت‌الله استادی با بیان اینکه حرف‌های جدید فقهی و تفسیری اگر با مبنا باشد، مورد ...

مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش - «ای استخدام»

برای مشاهده دفترچه آزمون اینجا کلیک کنید برای مشاهده دفترچه آزمون در سایت سازمان سنجش ...

اعاده‌ی حیثیت از آیت الله شریعتمداری | محسن کدیور

آیت الله سید کاظم شریعتمداری (۱۳۶۵-۱۲۸۴) یکی از مراجع طراز اول تقلید تشیع، پس از صدور بیانیه‌ی انتقادی علیه اختیارات ولایت فقیه در آستانه‌ی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۵۸ از ...

مرکز بین المللی نشر اسراء - nashresra.ir

توضیحاتاین کتاب، یک مقدمه و شش فصل دارد که در مقدمه به تاریخچه ادب واخلاق وپیشینه بحث ...دانلود فایل فلش فارسی سونی Sony Xperia Z3+ dual E6533 اندروید 7.1.1 مخصوص فلش تولزبا لینک مستقیم

پرسشنامه مقیاس عشق

تحقیق درباره تحقیق درباره گرافيك