دانلود رایگان


دانلود تحقيق جامع وکامل پيرامون نقش فناوری اطلاعات درمدیریت بحران فرمتdoc - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق جامع وکامل پیرامون نقش فناوری اطلاعات درمدیریت بحران

دانلود رایگان دانلود تحقيق جامع وکامل پيرامون نقش فناوری اطلاعات درمدیریت بحران فرمتdoc دانلود تحقيق جامع وکامل پيرامون نقش فناوری اطلاعات درمدیریت بحران
12صفحه
چکيده محتواي فايل:
نقش فناوری اطلاعات درمدیریت بحران
چکیده
بر اساس آمار سازمان ملل متحد بلاياي طبيعي هر سالحدود۲۰۰هزار نفر از مردم جهان را به كام مرگ فرستاده و حدود ۳۰۰ميليارد دلارخسارت برجاي مي گذارد. در برخي موارد روشهايي براي پيشگيري وجود دارد و در برخي مواقعنيز بايد تمهيداتي براي كاهش صدمات و خسارات جاني و مالي ناشي از بحران های طبيعيانديشيد كه يكي از اين موارد موثر و كمك كننده استفاده از فناوري اطلاعات است كه مي تواند كارساز باشد. هنگام بروز بلاياي طبيعي مي توان از طريق فناوری اطلاعات، در پيش بيني امداد و نجات بلاياي طبيعي استفاده كرد.
بیش از دو دهه است که اطلاعات، در کنار سایر عوامل تولید، به عنوان یک منبع باارزش مطرح شده است. همگام با گسترش فعالیت های بازرگانی ، جهانی شدن و تغییرات سریع در محیط سازمان ها، اطلاعات به عنوان عاملی استراژیک به شمار می رود، تا جایی که امروزه به عنوان یک ابزار رقابتی قدرتمند در مواجهه با مشکلات محیطی و چالش ها و نیز استفاده مناسب از فرصت ها محسوب می شود. در این راستا ، برقراری یک سیستم اطلاعاتی مناسب با بهره گیری از فناوری اطلاعات (IT) در جهت جمع آوری ، پردازش و نگهداری اطلاعات امری حیاتی است. اگرچه فن آوری اطلاعات و استفاده از رایانه هرگز نتوانسته جایگزین نیروی انسانی در تصمیم گیری شود، ولی از قدرت آن نیز در کمک به مدیران و کارکنان جهت تصمیم گیری درست با استفاده از اطلاعات دقیق و سرعت بخشیدن به کارها نمی توان صرفنظر کرد.

کلید واژه ها:
بلایای طبیعی، بحران های طبیعی، مدیریت بحران، پیشگیری،تمهیدات، فناوری اطلاعات
مقدمه
پس از در دسترس قرار گرفتن کامپیوتر در سال 1950 میلادی، اولین کاربرد علمی که کامپیوتر در آن استفاده شد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1951 بودو در دهه 1980 گستره کاربردهای انفورماتیک از طریق شبکه رو به فزونی گذاشت. سپس با پیوند تاریخی قدرت محاسباتی کامپیوتر ها و امکان ارسال اطلاعات، فن آوری اطلاعات (IT) متولد شد.
هر گونه تغييرات ناگهاني ناشي از حوادث غير مترقبه كه باعث اختلال در شرايط عاديجامعه شود و نياز به اقدام ضروري ايجاد كند، بحران تلقي مي شود. بحران دو گونه است : بحران طبيعي[1] بحران غیرطبیعی(انسانساخت)[2]
بحران مي تواند باعث ايجاد نابساماني در جامعه شود و بر شدت اثرات بحرانبيافزايد. چنانچه در زمان بحران و يا مراحل بعد از اّن بخواهيم به نياز جامعه پاسخمثبت دهيم بايد مسئوليت ها بر اساس برنامه مشخص به طور صحيح و هماهنگ به اجرا دراّيد، چنين برنامه اي بايد موارد و نكات زير را مورد توجه قرار دهد :
1-تعيين هريك از منابع سازماني با تخصص مشخص
2-مديريت واحد و كلي بحران نبايد در امور داخليسازمان هاي تعيين شده دخالت كند.
3-مديريت واحد و كلي بحران بايستي وظايف واولويتهاي آن را براي سازمان هاي زير مجموعه مشخص و به آنها ابلاغ نمايد.
4-مديريتكلي بحران نبايد نحوه انجام وظايف تخصصي و داخلي را به سازمانهاي زير مجموعه ديكتهكند.
در كنار موارد ذکر شده با رعايت چهار اصل زير در زمينه مديريت بهينه منابع درزمان بحران نتايج مطلوبتري حاصل خواهد شد :
الف –وجوديكمركزعملياتاضطراريمجهزبه تجهيزات و نيروهاي متخصص و ورزيده در دستگاههاي اجرايي كه هر كدام داراي كد مشخصبوده و توانمندي واكنشهاي سريع را داشته باشند.
ب - وجود يك سيستم اطلاعاتي وارتباطي مناسب .
ج - ارتباط موثر و نزديك و مرتب بين مسئولين هدايت مديريت بحران وسازمان هاي ذيربط و بين مسئولين سازمانهاي ذيربط و پرسنل اجرايي .

[1]disaster
[2]crisis


دانلود تحقیق جامع وکامل پیرامون نقش فناوری اطلاعات درمدیریت بحران


نقش فناوری اطلاعات درمدیریت بحرانمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه