دانلود رایگان


دانلود مقاله گزارش كار شيمي عمومي يك - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کار شیمی عمومی یک

دانلود رایگان دانلود مقاله گزارش كار شيمي عمومي يك

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :8

بخشی از متن مقاله
نام آزمايش :
اندازه گيري سرعت واكنش هاي شيميايي و تعيين اثر غلظت بر آنها .
وسايل و مواد مورد نياز :
6 عدد بشر ، سه عدد پي پت مدرج 10 ميلي ليتري ، كرنومتر ، محلول پتاسيم يدات 0.2 مولار (1.70 گرم در 250ميلي ليتر) ، سديم پيرو سولفيت () ، اسيد سولفوريك 3 مولار ، چسب نشاسته (براي تشخيص راحت تر) و آب مقطر .
مفاهيم وابسته :
مقدمه :
مطالعه ي عواملي كه بر سرعت واكنش هاي شيميايي مؤثرند ، علاوه بر ديدگاه تئوري از نظر صنعتي نيز حائز اهميت است . چرا كه مي توان شرايط عمل را براي مناسب ترين حالت پيش بيني كرد .
كليه ي برخورد هاي بين مولكول ها منجر به واكنش نمي شود ، بلكه با مقايسه ي كل برخورد هاي محاسبه شده در واحد زمان با سرعت مشاهده شده يك واكنش ، ملاحظه مي شود كه تنها كسر كوچكي از آنها مؤثر مي باشند . وقتي در مورد يك واكنش معين در اثر تغيير يكي از شرايط آزمايش ، عده ي كل برخورد ها در واحد زمان ، يا تعداد برخورد هاي مؤثر و يا تركيبي از اين دو عامل بيشتر مي شود ، سرعت واكنش افزايش مي يابد . سرعت اكثر واكنش هاي شيميايي با ازدياد دما افزايش مي يابد . همچنين غلظت موادي كه بر هم اثر مي كنند نيز در آن مؤثر است ، زيرا با ازدياد غلظت يكي از اجزا ، تجمع مولكول ها در يك حجم معيين بيشتر شده ، عده ي كل برخورد ها در واحد زمان افزايش مي يابد ، لذا سرعت واكنش بيشتر مي شود . كاتاليزور نيز از ديگر ترموديناميك عوامل مؤثر بر سرعت واكنش مي باشد .
سينتيك :
مبحث سينتيك مكمل مبحث ترموديناميك است . ترموديناميك مي تواند انجام پذير بودن يا نبودن واكنش را پيش بيني كند . واكنش هايي كه از لحاظ ترموديناميك مجاز مي باشند را از لحاظ سينتيكي بررسي مي كنيم ، زيرا ممكن است سرعت واكنش به قدري كُند باشند كه عملاً آنها را بي اثر بدانيم .
اختلاف ترموديناميك و سينتيك در بررسي پديده هاي مختلف در چند مورد است :
سرعت واكنش :
اگر واكنش را در نظر بگيريم سرعت واكنش را مي توان چنين تعريف كرد :
مي توان سرعت يك واكنش را با سرعت مصرف مواد اوليه يا توليد محصولات نشان داد ، واكنش زير را در نظر بگيريد :
اگر مواد اوليه به ميزان ضرايب استوكيومتري واكنش مورد استفاده قرار گيرند و در صورتي كه واكنش به ميزان پيشرفت كند (1<0<) داريم :
را پارامتر پيشرفت واكنش مي گويند ، پارامتر پيشرفت واكنش براي يك ماده ي اوليه به صورت نسبت ماده ي اوليه واكنش داده به كل ماده ي اوليه تعريف مي شود . از طرفي پارامتر پيشرفت براي يك محصول به صورت نسبت ماده ي توليد شده به ميزان نهايي تعريف مي شود . با توجه به اين تعاريف براي در واكنش فوق داريم :

بنابراين زماني كه واكنش به ميزان پيشرفت كرده است ، مقدار A ، B ، C و D موجود به ترتيب عبارت اند از ، ، و . با جايگذاري اين مقادير در رابطه ي سرعت ها داريم :
رابطه ي اخير را مي توان به صورت زير مرتب نمود :

با استفاده از رابطه ي بالا مي توان سرعت به سرعت مصرف يا توليد هر يك از مواد اوليه يا محصولات تبديل نمود . لازم به توضيح است كه سرعت مصرف مواد اوليه منفي است در صورتي كه سرعت توليد محصولات و سرعت واكنش منفي مي باشد .
درجه ي واكنش :
معمولاً سرعت هر واكنش با حاصلضرب غلظت مواد اوليه آن متناسب است . يعني براي واكنش قسمت قبل داريم :
نماهاي و به مكانيزم واكنش بستگي دارند و بايد به طور تجربي تعيين گردد . ضريب K را ثابت سرعت مي نامند و تابع دما مي باشد . اگر و باشد ، يعني نما ها با ضرايب استوكيومتري برابر باشند ، واكنش را بنيادي گويند و در صورتي كه و باشد ، واكنش را غير بنيادي مي نامند . از لحاظ مولكولي واكنش بنيادي واكنشي است كه طي يك مرحله (يك يا چند برخورد همزمان بين دو يا چند ذره) انجام شود ولي واكنش غير بنيادي واكنشي است كه در چند مرحله انجام شود .
مجموع توان هاي جملات غلظتي را درجه ي واكنش گويند . درجه ي واكنش در واكنش هاي بنيادي تعداد برخورد هاي همزماني است كه منجر به واكنش مي شوند .
در صورتي كه از روابط ديفرانسيلي معادله ي سرعت واكنش هاي درجه صفر و يك و ... انتگرال گيري كنيم مي توان روابطي بين غلظت و زمان بدست آورد كه براي هر درجه شكل خاصي دارند .در اين محاسبات فرض مي شود دما و حجم ظرف در طول واكنش ثابت بماند و واكنش ها برگشت ناپذير باشند .
تعيين درجه ي واكنش به صورت تجربي :
براي بررسي مكانيزم واكنش دانستن معادله ي سرعت آن ضروري است . محاسبه ي معادله ي سرعت و درجه ي آن به وسيله ي روش هاي تجربي مختلف تعيين مي گردد كه پنج روش مي باشند :
الف) روش سرعت اوليه
ب) روش نيمه عمر
ج) روش رسم منحني پاول
د) روش ترسيمي
ه) روش كاهش مرتبه ي واكنش
شرح آزمايش :
براي بررسي اثر غلظت مواد اوليه بر سرعت واكنش پتاسيم يدات و سديم پيرو سولفيت در محيط اسيدي به صورت زير عمل مي كنيم (معادله ي موازنه شده در قسمت معادله ي واكنش ، آورده شده است .):
در اين آزمايش در صورتي كه غلظت يون يدات در محيط كافي باشد ، تمام يون هاي سولفيت موجود در محلول ، با اكسايش تبديل به يون هاي سولفات شده ، يد نيز در محلول توليد مي شود . با توجه به اين كه چسب نشاسته حتي در حضور غلظت هاي كم يد ، آبي رنگ مي شود ، بر اساس شدت و مدت زمان تغيير رنگ محلول مي توان به سرعت واكنش پي برد .
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***گزارش کار شیمی عمومی یک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت در مورد پدیده یوتروفیکاسیون -بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راه کارهای مدیریتی و زیست محیطی-27 اسلایدپاورپوینت در مورد پدیده یوتروفیکاسیون -بررسی علل ایجاد و تشدید پدیده یوتروفیکاسیون و ارائه راه کارهای مدیریتی و زیست محیطی-27 اسلاید

پاورپوینت باغ ارم ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.