دانلود رایگان


تحقیق تفکر سیستمی سخت در مدیریت،42 صفحه،docx - دانلود رایگاندانلود رایگان این تحقیق در مورد تفکر سیستمی سخت در مدیریت در 42 صفحه و در قالب ورد و شامل تفکر سیستمی سخت در مدیریت,Hard Systems Thinking,تفکر سیستمی و مدل ذهنی,مفاهیم

دانلود رایگان تحقیق تفکر سیستمی سخت در مدیریت،42 صفحه،docx این تحقیق در مورد تفکر سیستمی سخت در مدیریت در 42 صفحه و در قالب ورد و شامل تفکر سیستمی سخت در مدیریت،Hard Systems Thinking،تفکر سیستمی و مدل ذهنی،مفاهیم کلیدی تفکر سیستمی،تفکر سیستمی نرم،روش شناسی سیستم هاي نرم،متفکران واقعه بین و متفکران سیستمی،سطوح بلوغ تفکر سیستمی و غیره می باشد.
فهرست
تاریخچه تفکر سیستمی.. 3
تفکر سیستمی و مدل ذهنی.. 4
“بری ریچموند (Barry Richmond) 4
متفکران واقعه بین و متفکران سیستمی.. 6
مفاهیم کلیدی تفکر سیستمی.. 7
سطوح بلوغ تفکر سیستمی.. 9
راهنمایی برای تمرین روزانه تفکر سیستمی.. 10
تمارین فردی.. 10
یادگیری جمعی.. 12
تفکر سیستمی نرم. 23
روش شناسی سیستم هاي نرم. 23
هفت گام روش شناسی سیستم هاي نرم. 24
نقد روش شناسی نرم سیستمی.. 26
تاریخچه تفکر سیستمی.. 28
متفکران واقعه بین و متفکران سیستمی.. 32
مفاهیم کلیدی تفکر سیستمی.. 33
سطوح بلوغ تفکر سیستمی.. 34
راهنمایی برای تمرین روزانه تفکر سیستمی.. 36
تمارین فردی.. 36
یادگیری جمعی.. 39
مقدمات تفکر سیستمی.. 40
منابع.. 40

تاریخچه تفکر سیستمی
تفکر سیستمی راهی برای تفکر و زبانی برای توصیف و فهم نیروها و روابط متقابلی است که رفتار سیستم ها را شکل می دهد. این دانش به ما کمک می کند که سیستم ها را به صورت موثرتری تغییر دهیم و اقداماتی انجام دهیم که بافرآیندهای رایج در دنیای طبیعت و اقتصاد هماهنگی بیشتری دارند .
کمبود تفکر سیستمی مدل ذهنی را تنها بر اساس آنچه به صورت فیزیکی دیده می شود خواهد ساخت و این خود زمینه ساز فهمی سطحی از طرز کار سیستم ها خواهد بود. مثلا موقع پر کردن لیوانی از آب تنها به باز کردن
تفکر سیستمی و مدل ذهنی
تفکر سیستمی هنر و علمی است که به کمک فهم عمیقی که از ساختار زیربنایی سیستم ها می دهد، امکان نتیجه گیری های منطقی در رابطه با رفتار را فراهم می آورد.
از کنار هم آمدن این هنر و علم، توانایی استفاده مداوم از مدل های ذهنی صحیحی بوجود خواهد آمد. این طرز تفکرپ، دنیا را به عنوان سیستم پیچیده ای می بیند که رفتارش تحت کنترل ساختاری زیربنایی است.
این ساختار همان نحوه تعامل حلقه های بازخوردی است که رفتار سیستم را بوجود می آورد. عبارت تفکر سیستمی بر کل گرایی و سیستم هایی تمرکز دارد ،که نتیجه اش بیشتر معانی شهودی و انتزاعی است.
همچنین بر خلاف دانش دینامیک های سیستم، تاکیدش بر شناخت کل به جای شناخت ساختار دینامیکی حاکم بر سیستم ها است.
این شیوه از تفکر تنها عقب تر رفتن، برای دیدن کل مجموعه و سطوح بالاتر آن، یا گفتن این عبارت که “بال زدن پروانه در نقطه ای از دنیا طوفان بپا می کند نیست. این ها همگی کمک کننده هستند اما نه اصل موضوع!
بصیرت اصلی وقتی بوجود می آید که حلقه های بازخوردی سیستم ها نمایان می شود. آن موقع است که شب برایمان روز می شود. در گام بعدی است که می توان به سراغ دینامیک سیستم ها رفت. آنجاست که علاوه بر اندیشیدن به ساختارهای سیستمی، آن ها را مدل هم می کنیم.
در زیر تعریف پیتر سنگه (Peter Senge) در کتاب بسیار آموزنده “پنجمین فرمان در حیطه عمل آمده است:
این نوع تفکر در حوزه های متفاوتی ریشه دارد. از کل نگری جان اسماتس (Jan Smuts) در دهه بیستم گرفته تا تئوری عمومی سیستم ها که توسط لودویگ ون برتالانفی (Ludwig von Bertalanffy) در دهه چهل میلادی توسعه یافت و سایبرنتیکس که راس اشبی (Ross Ashby) نقش مهمی در پیشرفت آن داشت.پس از آن ها آقای جی فارستر (Jay W. Forrester) بود که به همراه جامعه یادگیری سازمانی در دانشگاه MIT نقش اساسی در توسعه این دانش داشتند. تبیین دانش دینامیک سیستم هم از اقدامات آقای فارستر بود که با مدل سازی های کامپیوتری، در جدیدی برای تلاش ها در جهت سیستمی اندیشیدن گشود.آقای پیتر سنگه (Peter Senge) شخص بعدی بود که با نگارش کتاب پنجمین فرمان و پس از آن کتاب پنجمین فرمان در میدان عمل عصاره تفکر سیستمی را برای سازمان ها فراهم آورد. او این نوع تفکر را سنگ زیربنای حرکت حقیقی، به سمت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده معرفی کرد.درک کبررا که یک تئوریسین سیستمی و دانشمند علوم شناختی بود، در کتابی که خودش منتشر کرد (Systems Thinking Made Simple)، خودِ تفکر سیستمی را یک ویژگی ظهور یافته از رفتار سیستمی پیچیده و انطباق پذیر تعریف نمود که به نظر او از چهار قانون ساده تفکر (DSRP) حاصل شده است:
تمایز قائل شدن (Making Distinctions): که شامل یک هویت است و یک دیگری.
سازماندهی سیستم ها (Organizing Systems): که شامل جزء و کل می شود.
شناسایی روابط (Recognizing Relationships): که شامل عمل و عکس العمل می شود.
لحاظ کردن دیدگاه ها (Taking Perspective): که شامل نکته و نظر می شود.
بدین ترتیب تفکر سیستمی به عنوان رویکردی برای حل مسئله تعریف شده است که تلاش دارد تعادلی بین تفکر کل نگر و تفکر جزءنگر برقرار کند. با لحاظ کردن کل سیستم علاوه بر اجزاء آن در بررسی ها، طراحی این دانش با این هدف است که از ایجاد عواقب ناخواسته توسط خود افراد و اقداماتشان، جلوگیری شود. روش ها و رویکردهای مختلفی برای تفکر سیستمی وجود دارد. مثلا بنیاد آب ها (Water Foundation) این تفکر را مجموعه ای از عادات یا اعمال در چارچوبی معرفی می کند، که بر این مبنا است: اجزاء یک سیستم در تعامل با یکدیگر و با سیستم های دیگر، به بهترین شکل شناخته می شوند؛ به جای ایزوله بودن. و اینکه تفکر سیستمی بر روی روابط علیت چرخشی به جای خطی تمرکز می کند.
مدل های دیگر توصیف متفاوتی از نگرش سیستمی دارند. در همین راستا محققین، اخیرا بیشتر تمرکز خود را معطوف به الگوهایی کرده اند که این تنوع روش ها و رویکردها را به یکدیگر متصل می کند.
در دانش سیستم ها ادعا می شود که تنها راه فهم کامل اینکه چرا یک مشکل یا موضوع بوجود می آید و دوام می آورد، این است که اجزاء را در ارتباط با کل سیستم مطالعه کنیم. به نوعی ایستادن در مقابل روش علمی رنه دکارت در تقسیم کل به جزء، با این هدف که سیستم را با دیدی کل نگر مطالعه کنیم.
تفکر سیستمی در تطابق با فلسفه سیستمی این دغدغه را دارد که یک سیستم را با آزمودن روابط و تعاملات بین اجزایی که کل سیستم را بوجود آورده اند، بشناسد. به همین خاطر مثالی معروف در نگرش سیستمی است که می گوید: با نصف کردن یک گاو از وسط دو گوساله نخواهیم داشت، بلکه یک گاو مرده داریم که بسیاری از ویژگی های موجود اولیه را ندارد.
داستانی از مولانا در این زمینه وجود دارد که حتی در ادبیات سیستمی غرب نیز به آن اشاره می شود:
روزی چند نفر در اتاق تاریکی با یک فیل مواجه شدند. از آنجایی که نمی توانستند او را ببینند تلاش کردند با لمس حیوان پی ببرند که چیست. یکی خرطوم او را لمس کرد و گفت ناودان است. دیگر به پایش دست زد و گفت ستون است و سومی که دستش به گوش فیل می رسید گفت بادبزن است.
دانش سیستم ها تلاش دارد نشان دهد چطور اتفاقات کوچک و قابل چشم پوشی، که به نظر از حیث زمانی و مکانی مجزا هستند، می توانند دلیل تغییراتی اساسی در سیستم های پیچیده باشند.
این باور وجود دارد که بهبود در یک ناحیه از سیستم می تواند اثرات معکوس روی حوزه های دیگر آن داشته باشد و به همین خاطر توصیه می کند در سازمان ها با ایجاد تعاملات و برقراری جریان اطلاعات از اثرات جزیره ای شدن واحدها جلوگیری کنند.
این دانش برای مطالعه هر نوع سیستمی استفاده می شود: فیزیکی، زیستی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، مهندسی، انسانی یا حتی مفهومی.


تفکر سیستمی سخت در مدیریت


Hard Systems Thinking


تفکر سیستمی و مدل ذهنی


مفاهیم کلیدی تفکر سیستمی


تفکر سیستمی نرم


روش شناسی سیستم های نرم


متفکران واقعه ?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق سازماندهی و مدیریت در مدیریت سازمانی

تحقیق تفکر سیستمی سخت در ... و مدیریت در مدیریت سازمانی در 44 صفحه در قالب ورد ... docx ...

مقاله در مورد تفکر انتقادی - defiles.ir

دانلود مقاله در مورد حافظه و تفکر تحقیق مقاله در ... سخت افزار ... در تفکر سیستمی ...

کتاب- خانه های هوشمند - در 40 صفحه-docx

کتاب- خانه های هوشمند - در 40 صفحه-docx کتاب خانه های هوشمند در 40 صفحه docx,خانه های هوشمند ...

مشاهده ادامه داستان سکه طلا درس تفکر هفتمیها بصورت رایگان

... در ادامه ... مدیریت شیوه های تفکر، در این مقاله با مفهوم تفکر تحلیلی، تفکر سیستمی ...

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد تفکر سیستمی

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد تفکر سیستمی. شما عبارت تفکر سیستمی را در سایت جستجو کرده اید.

دانلود تحقیق صرفه جویی در انرژی 42 صفحه + doc - مقاله طلایی

از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق صرفه جویی در انرژی ” نمودید تشکر می کنیم، در سایت مقاله طلایی انواع فایلها با کیفیت مناسب را می توانید پیدا کنید.

دانلود تحقیق صرفه جویی در انرژی 42 صفحه + doc - مقاله طلایی

از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق صرفه جویی در انرژی ” نمودید تشکر می کنیم، در سایت مقاله طلایی انواع فایلها با کیفیت مناسب را می توانید پیدا کنید.

دانلود تحقیق صرفه جویی در انرژی 42 صفحه + doc - مقاله طلایی

از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق صرفه جویی در انرژی ” نمودید تشکر می کنیم، در سایت مقاله طلایی انواع فایلها با کیفیت مناسب را می توانید پیدا کنید.

تفکر انتقادی چیست و اجزای آن کدام است؟ ابزارهای تفکر ...

تفکر انتقادی: من شک می‌کنم،‌ پس هستم. هدف از نگارش این مقاله: بزرگترین تفاوت انسانها با سایر موجودات تفکر انتقادی است،. در این مقاله قصد داریم راهکارهایی را ارائه دهیم که این تفاوت بارزتر شود.

تحقق تفکر سیستمی: دانش و کنش در علم مدیریت اثر جان مینجرز ...

کتاب تحقق تفکر سیستمی: دانش و کنش در علم مدیریت اثر ... شناسی تحقیق و علم مدیریت و ...

دانلود تحقیق در مورد نقش و تاثیر تفکر سیستمی در مدیریت ...

دانلود تحقیق نقش و تاثیر تفکر سیستمی در مدیریت ... 42 کیلو بایت ... 17 صفحه; دانلود تحقیق ...

سیستم متدولوژی های سیستمی

تفکر سیستمی سخت به مدیران ابزاری برای بهینه کردن عملکرد یک ... کتاب تحقیق در عملیات ...

روش‌شناسی تفکر نرم سیستمی-SSM

روش‌شناسی تفکر نرم سیستمی ... سیستمی‬ ‫سخت ... در‬ ‫سیستمی ...

تفکر سیستمی، خصوصیات و اهمیت آن | LinkedIn

تفکر سیستمی چیست؟ تفکر سیستمی، چشم اندازی جدید و قدرتمند، یک زبان خاص، و مجموعه ای از ابزارهاست که شما می توانید برای حل معضلات در زندگی روزمره و کاری خود استفاده کنید.

دانلود تحقیق :: دانلود پروژه و مقاله و طرح توجیهی

تحقیق در مورد زندگی نامه امام علی ع مناسب برای ارائه به مدرسه امید است این تحقیق مورد استفاده بسیاری قرار گیرد با تشکر مدیریت فروشگاه.

تحقیق آداب معاشرت در زندگی زناشویی :: دانلود مقاله، پایان ...

پس اعمالی چون سخت گیری در نفقه، آزار و اذیت یا ... تحقیق درس تفکر سیستمی در ...

اعداد صحیح