دانلود رایگان


پایان نامه بررسي رابطه بين جو اخلاقي، نوآوري کارمندان با در نظر گرفتن نقش ميانجي ادراک از عدالت سازمان صنعت و معدن و تجارت - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بین جو اخلاقی, نوآوری کارمندان با در نظر گرفتن نقش میانجی ادراک از عدالت سازمان صنعت و معدن و تجارت

دانلود رایگان پایان نامه بررسي رابطه بين جو اخلاقي، نوآوري کارمندان با در نظر گرفتن نقش ميانجي ادراک از عدالت سازمان صنعت و معدن و تجارت مقدمه
عصر کنونی دوره تحولات شتاب و غیر قابل پیش بینی است. سازمانها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده از فرصتهای احتمالی،ناچارند ظرفیتها و توانمندیهای درونی خود را بشناسند، نقاط ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازند. در این میان آنچه که مسلم است،این است که مسایل امروز سازمانها با راه حلهای دیروز حل شدنی نیست و پیش بینی آینده،مشکلات آتی را حل نمی کند.امروزه سازمان ها نمی توانند با دل بستن به توان بالای تولیدی و اجرای چند طرح خلاقانه بر رقبای کوچک، منعطف، نوآور، فرصت گرا و کم هزینه فایق آیند آنها باید شرایطی را فراهم کنند تا استعداد و خلاقیت کارکنان بارور شده و همه آنها روحیه نوآوری و کارآفرینی پیدا کرده و بتوانند به راحتی، مستمر و به طور فردی یا گروهی فعالیت های خلاقانه خود را به اجرا درآورند (عالی, 1379). از ویژگی های بارز انسان و محور اساسی و حیاتی او،قدرت اندیشه است.انسان در طول زندگی خویش هرگز از تفکر و اندیشه فارغ نبوده و با نیروی تفکّر صحیح تصمیم گرفته،توانسته است به حل مسائل و مشکلات بپردازد و به رشد و تعالی نایل گردد.بدین ترتیب تمام موفقیت ها و پیشرفت های انسان در گرو اندیشه باروی،پویا و مؤثر اوست.از پیچیده ترین و عالی ترین جلوه اندیشه انسان،تفکر خلاق است (خورشیدی , آزادبخش, و دیلمقانی, 1385).در وجود تمامی انسان ها انگیختاری شاخص برای ساختن و به وجود آوردن چیزها وجود دارد و این غریزه ای است که نه به غریزه ی حیات و نه به اراده ی معطوف به قدرت ،بلکه اساسا به تجربه بستگی دارد.معنای خلاقیت از یافتن و شکل گرفتن تا درافکندن طرح،تدبیر و به وجود آوردن یک روش یا ابزار جدید متغیر است.ولی همه ی این معانی بر اشیا و حقایق از پیش موجود دلالت دارند،و ذهن در این میان،صرفا عامل یا واسطه ای است که این اشیا یا حقایق را در آرایه ای تازه هم نشست یا ترکیب می کند (اوحدی, 1385). این مبانی تفکر در صورتیکه با عمل همراه شونددر قالب نوآوری ارائه می شوند و می توانند برای سازمان ها منشا مزیت رقابتی گردند. در این تحقیق تلاش داریم تا به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا اخلاق و جو اخلاقی سازمان و عدالت سازمانی ادراک شده می تواند بر نوآوری افراد موثر واقع شود. در این فصل از تحقیق به بررسی کلیاتی از طرح تحقیق می پردازیم.
بيان مسئله
درک اعتماد در مرکز رابطه بين سازمان و کارمندان آن قرار دارد. در شرايطي که محيط کاري کارکنان اشباع شده است و با اخبارهايي فراوان از رفتارهاي غير اخلاقي در محيط کسب و کار مواجه هستيم، ايجاد يک تصوير مثبت از سازمان مي تواند در افزايش ارزيابي و قضاوت هاي مثبت متقاضيان کاري از فرصت هاي شغلي موجود در سازمان بيانجامد(Allen et al., 2007). اين در حاليست که تعداد زيادي از کارکنان تمايل به ايجاد کيفيت کاري مثبت در کار خود هستند(Guest, 2004 Sturges and). بنابراين حوزه اخلاق در محيط کاري مطرح مي گردد. براساس نظر (بيکن ، 1996)، اخلاق کاري در بهترين شکل خودش اشاره دارد به ديدگاه دروني کردن کار مثل يک حالت طبيعي و نظارت کردن بر توانايي ها و انرژي هاي فرد. مطالعه اخلاق کاري در سال هاي اخير بدليل شکست شرکت هاي بزرگي بسيار مورد توجه بوده است. با اين وجود، بسياري از مطالعات در اين دوره از قبيل اخلاق کسب و کار براساس تجارب کشورهاي اروپايي و آمريکايي انجام شده است. (2008Rizk,). اگرچه مبحث اخلاق کاري ابتدا در آراء و انديشه هاي ماکس وبر و طرفدارانش مطرح گرديد، اما عناصر کليدي اخلاق کاري ماکس وبر جهانشمول نبوده و اخلاق کاري هر جامعه اي متناسب با ارزش ها و فرهنگ آن جامعه تعيين مي شود. (Rokhman,2010). به طور مثال، اسلام مفهوم خاص خود را دارد که از قرآن و سنت منشأ مي يابد. مشابه حالت پروتستانيسم ماکس وبر، اسلام پايه و اساس ايدئولوژيک ويژگي هاي شخصيتي را که باعث توسعه اقتصادي مي شود، فرآهم کرده است. (2005Ali,). توصيه اسلام به رعايت توجه به نيروي انساني و عامل انساني همواره مورد تاکيد بوده است. که اين امر مي تواند در دنياي رقابتي حاضر مورد توجه قرار گيرد. يکي از راهکارهاي مناسب در جهت افزايش استفاده بهينه از منابع انساني در سازمان هاي امروزي به کارگيري فنون خلاقيت و نوآوري در سازمان ها مي باشد. خلاقيت و نوآوري در عرصه فعاليتهاي سازماني کوششي در جهت بهسازي سازمان ها تلقي مي شود. خلاقيت پيدايش و توليد انديشه يا فکر جديد است،در حالي که نوآوري،عملي ساختن آن انديشه يا فکر است.به عبارت ديگر،خلاقيت به قدرت ايجاد انديشه هاي نو اشاره دارد و نوآوري به معناي کاربردي ساختن آن افکار نو و تازه مي باشد.در اين مسير براي ايجاد محيط مناسب جهت ظهور افکار جديد و بکار بستن آنها،به تلاش مديران و توانايي برنامه ريزان نياز شديد وجود دارد.براي ايجاد چنين محيطي،مديران بايد خصوصيات نظامهاي بوروکراتيک را کنار گذاشته و با بهره گيري از ساختارهاي دموکراتيک و به کار بستن روش هاي مديريت مشارکتي که ساده ترين آنها نظام پيشنهادها مي باشد.فضا را براي بارش ايده هاي نو فراهم آورند و با بکار بستن آنها،سازمان را به دروازه هاي موفقيت برسانند(موسوي،1384:47).در سطح ملي نيز امروزه تقريبا تمام کشورهاي جهان در جهت افزايش بهره وري و بهبود وضعيت اقتصادي در پي خلاقيت و نوآوري هستند و يکي از دلايل عمده اهميت فزاينده خلاقيت و نوآوري،ايجاد رقابت بين کشورهاي مختلف در حال توسعه است(نيلي آرام،1377).
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات 72


پایان نامه بررسی رابطه بین جو اخلاقی


نوآوری کارمندان با در نظر گرفتن نقش میانجی ادراک از عدالت سازمان صنعت و معدن و تجارت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت شهر سوخته